ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
รหัส : 00141

นักวิจัย : ดร. ชิดชม ฮิรางะ
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลโดยสังเขป
               ผลผลิตของงานวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพได้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อยอ
ที่สามารถเพิ่มยอดจำนวนมากได้ และเมื่อนำต้นกล้ายอออกปลูกในสภาพที่เหมาะสมพบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 %
 
ผลการศึกษาพิษเรื้อรังของผงน้ำคั้นยอ บ่งชี้ว่า การกินผงน้ำคั้นยอในขนาดที่ทดสอบไม่ทำให้เกิดพิษเรื้อรังในหนูแรทวิสตาร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากผลยอไทย ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงลูกยอที่ผลิตจากเนื้อยอสุกที่นำมาผ่านกรรมวิธี
เพื่อลดกลิ่นยอ แล้วแปรรูปให้เป็นผงแห้ง มีคุณสมบัติคืนรูปได้เร็ว นำมาทดลองผลิตต้นแบบอาหารเสริมจากยอ ได้แก่
 ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลูกยอผสมโกโก้สำเร็จรูปพร้อมชง และผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกยอ
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดยอ และเนื้อยอหมัก พบว่าน้ำมันเมล็ดยอมีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพที่ผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมบำรุงผิวหน้า และลำคอ ส่วนสารสกัดจากเนื้อยอหมักมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลชีพ ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ดีต่อเหงือก
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของผลยอในประเทศไทยยังมีน้อย ทั้งนี้เพราะผลยอสุกเป็นผลไม้ที่มีรสปร่าและมีกลิ่นแรง
ยากต่อการบริโภคการนำมาแปรรูปเป็นอาหารโดยมากไม่สามารถขจัดกลิ่นของยอได้ ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จากผลยอมีข้อจำกัด วิธีการขจัดกลิ่นผลยอที่นำมาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลยอมีเพียงวิธีเดียวคือการนำผลยอมาหมัก
เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำลูกยอ การประดิษฐ์ผงลูกยอจึงเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผลยอไทย
แพร่ขยายออกไปได้กว้างขึ้นเนื่องจากผงลูกยอนี้ มีวิธีการผลิตที่สามารถลดกลิ่นของยอได้ ผงลูกยอจึงมีกลิ่นน้อย มีความสามารถ
ในการคืนรูปได้ดี สามารถนำไปใช้บริโภคได้โดยตรงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพต่างๆโดยใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างกลมกลืน
ความพร้อมของผลงาน : - นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
กลุ่มงานวิจัย : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : สิทธิบัตร สถานะ: ระหว่างการยื่นขอจด


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายประเมินผลการวิจัยของประเทศ (ปว.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455