ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้า (56)
นวัตกรรมทางการแพทย์ (30)
เทคโนโลยีชีวภาพ (17)
พลังงานทดแทน/เชื้อเพลิง (29)
อาหารและเครื่องดื่ม (9)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (15)
Logistics (4)
สังคมและวัฒนธรรม (37)
การศึกษา (21)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (12)
เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง/ผสมผสาน) (100)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร (18)
ผลิตภัณฑ์เตือนภัย/ความปลอดภัย (6)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1)
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร (6)
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (3)
อุปกรณ์ทางการเกษตร (2)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (20)
อื่น ๆ (43)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ชื่องานวิจัย : การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
รหัส : 00141

นักวิจัย : ดร. ชิดชม ฮิรางะ
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลโดยสังเขป
               ผลผลิตของงานวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพได้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อยอ
ที่สามารถเพิ่มยอดจำนวนมากได้ และเมื่อนำต้นกล้ายอออกปลูกในสภาพที่เหมาะสมพบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 %
 
ผลการศึกษาพิษเรื้อรังของผงน้ำคั้นยอ บ่งชี้ว่า การกินผงน้ำคั้นยอในขนาดที่ทดสอบไม่ทำให้เกิดพิษเรื้อรังในหนูแรทวิสตาร์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากผลยอไทย ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงลูกยอที่ผลิตจากเนื้อยอสุกที่นำมาผ่านกรรมวิธี
เพื่อลดกลิ่นยอ แล้วแปรรูปให้เป็นผงแห้ง มีคุณสมบัติคืนรูปได้เร็ว นำมาทดลองผลิตต้นแบบอาหารเสริมจากยอ ได้แก่
 ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มลูกยอผสมโกโก้สำเร็จรูปพร้อมชง และผลิตภัณฑ์เยลลี่ลูกยอ
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากน้ำมันเมล็ดยอ และเนื้อยอหมัก พบว่าน้ำมันเมล็ดยอมีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพที่ผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมบำรุงผิวหน้า และลำคอ ส่วนสารสกัดจากเนื้อยอหมักมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านจุลชีพ ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ดีต่อเหงือก
ความโดดเด่นของผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
               การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของผลยอในประเทศไทยยังมีน้อย ทั้งนี้เพราะผลยอสุกเป็นผลไม้ที่มีรสปร่าและมีกลิ่นแรง
ยากต่อการบริโภคการนำมาแปรรูปเป็นอาหารโดยมากไม่สามารถขจัดกลิ่นของยอได้ ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จากผลยอมีข้อจำกัด วิธีการขจัดกลิ่นผลยอที่นำมาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลยอมีเพียงวิธีเดียวคือการนำผลยอมาหมัก
เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำลูกยอ การประดิษฐ์ผงลูกยอจึงเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผลยอไทย
แพร่ขยายออกไปได้กว้างขึ้นเนื่องจากผงลูกยอนี้ มีวิธีการผลิตที่สามารถลดกลิ่นของยอได้ ผงลูกยอจึงมีกลิ่นน้อย มีความสามารถ
ในการคืนรูปได้ดี สามารถนำไปใช้บริโภคได้โดยตรงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพต่างๆโดยใช้ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างกลมกลืน
ความพร้อมของผลงาน : - นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
กลุ่มงานวิจัย : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพร
ทุนวิจัยจาก : - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจาก  :
ทรัพย์สินทางปัญญา  : สิทธิบัตร สถานะ: ระหว่างการยื่นขอจด


วิดิโอแนะนำผลงาน

ไม่มีวิดิโอ


ผู้เสนอขายงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 569, 594
แฟกซ์ 0-2579-1354
อีเมล์ nre.nrct@gmail.com
สถานที่ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900จำนวนโพส  0  รายการ

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455