ดำเนินงานโดย  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
                       National Research Cancil of Thailand (NRCT)
 
 
จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

  [ ลืมรหัสผ่าน ]  [ลงทะเบียน ]
ยางและไม้ยางพารา (7)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (34)
อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม (38)
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (3)
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5)
ยานยนต์และชิ้นส่วน (4)
วัสดุก่อสร้าง (8)
ปิโตรเคมี (5)
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (82)
เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (6)
เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ (7)
ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (57)
การศึกษา (22)
เครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ (58)
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (139)
อื่น ๆ (29)
 
ไม่มีรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  
กลุ่มงานวิจัย :  
เจ้าของงาน :  
[]
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มงานวิจัย
ระดับความพร้อม
ตามแหล่งทุน
ตามปีที่ได้รับทุน

ภาพผลงาน รายละเอียด Post date กลุ่มงานวิจัย จำนวนเข้าชม
ชื่องานวิจัย ลูกไม้เซรามิก
รหัส 00502
นักวิจัย นาง สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
15/06/2014 อื่น ๆ 583
ชื่องานวิจัย ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสำหรับอนาคต
รหัส 00501
นักวิจัย นาย สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
13/06/2014 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2,059
ชื่องานวิจัย เครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์
รหัส 00500
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์
สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
13/06/2014 อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม 567
ชื่องานวิจัย ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค
รหัส 00499
นักวิจัย รศ. กำพล ประทีปชัยกูร
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
13/06/2014 ปิโตรเคมี 409
ชื่องานวิจัย เรซินพลาสติกชีวภาพบริสุทธิ์ชนิดพอลิ(แอล-แล็กติกแอซิด-โค-ดีแอล-แล็กติกแอซิด)
รหัส 00498
นักวิจัย นาย ยอดธง ใบมาก
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
22/05/2014 ปิโตรเคมี 423
ชื่องานวิจัย เรซินพลาสติกชีวภาพบริสุทธิ์ชนิดพอลิแล็กติกแอซิด(พีแอลเอ)
รหัส 00497
นักวิจัย นาย ยอดธง ใบมาก
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
22/05/2014 ปิโตรเคมี 400
ชื่องานวิจัย โมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก
รหัส 00496
นักวิจัย รศ. น.สพ. ดร. พงศ์ราม รามสูต
สังกัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
13/06/2014 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 381
ชื่องานวิจัย การใช้น้ำเชื้อคัดเพศโดยปฏิกิริยาไซโตทอกจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอช-วายแอนติเจนเพื่อเพิ่มสัดส่วนเพศเมียของโคเนื้อ และโคนม
รหัส 00495
นักวิจัย รศ. เพทาย พงษ์เพียจันทร์
สังกัด เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ความพร้อม - ทดสอบภาคสนาม
13/06/2014 อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม 476
ชื่องานวิจัย อุปกรณ์กันขโมยรถยนต์ แบบ ล็อคเกียร์ รีโมท
รหัส 00494
นักวิจัย นาย ไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล
สังกัด บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
12/06/2014 ยานยนต์และชิ้นส่วน 567
ชื่องานวิจัย อุปกรณ์กันขโมยรถยนต์ แบบ ล็อคเบรค ล็อคคลัชท์
รหัส 00493
นักวิจัย นาย ไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล
สังกัด บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
12/06/2014 ยานยนต์และชิ้นส่วน 716
ชื่องานวิจัย การศึกษากล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสแนวใหม่เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
รหัส 00492
นักวิจัย นาย ภาณุ เรืองจันทร์
สังกัด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
- นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
- ทดสอบภาคสนาม
22/05/2014 เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร 324
ชื่องานวิจัย เอส-ธารา บาย โดมเฮิร์บ
รหัส 00491
นักวิจัย รศ. อรุณพร อิฐรัตน์
สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
22/05/2014 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 441
ชื่องานวิจัย ผลของความเป็นพิษในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพในทางการเกษตรต่อระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในดิน
รหัส 00490
นักวิจัย ดร. นารีลักษณ์ นาแก้ว
สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
22/05/2014 เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร 332
ชื่องานวิจัย การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษด้วยเครื่องแจ๊คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
รหัส 00489
นักวิจัย นาย กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
สังกัด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
11/06/2014 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 639
ชื่องานวิจัย เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลีนในอาหาร
รหัส 00488
นักวิจัย ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์
สังกัด บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ทดสอบภาคสนาม
06/06/2014 อาหารและเกษตรอุตสาหกรรม 814
ชื่องานวิจัย สายอากาศ Air Force Antenna สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
รหัส 00487
นักวิจัย รศ.นาวาอากาศโท พลสมุทร จินารัตน์
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - จำหน่ายแล้ว
11/06/2014 ซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,835
ชื่องานวิจัย อุปกรณ์ยี่ห้อ Steam-Airsaver เพื่อประหยัดพลังงานไอน้ำและลม Air Compressors
รหัส 00486
นักวิจัย นาย ภัทรฐพนธ์ วัฒนดุงเจริญ
สังกัด Engineering Resources (Thailand) Co.,ltd.
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
- ระดับต้นแบบ
- นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
- ทดสอบภาคสนาม
- ทดสอบตลาด
- จำหน่ายแล้ว
11/06/2014 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 815
ชื่องานวิจัย ยางบวมน้ำจากยางธรรมชาติ
รหัส 00484
นักวิจัย นาย ชัยวุฒิ วัดจัง
สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แหล่งทุน - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ความพร้อม - ระดับงานวิจัย
06/06/2014 ยางและไม้ยางพารา 1,357
ชื่องานวิจัย ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง
รหัส 00483
นักวิจัย ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหล่งทุน - ทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่น ๆ
ความพร้อม - ระดับต้นแบบ
06/06/2014 วัสดุก่อสร้าง 246
ชื่องานวิจัย เครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัส 00482
นักวิจัย ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน
สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แหล่งทุน - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ความพร้อม - นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
23/03/2011 ยางและไม้ยางพารา 559
หน้า ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป

copyright 2553 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 534, 458, 459, 569 โทรสาร : 0 2940 5744, 0 2579 0455